SL:s periodbiljett på Waxholmsbolagets fartyg

SL:s periodbiljetter i Waxholmsbolaget trafik
Från och med den 9 januari 2018 blir det möjligt att använda SL:s 30-dagars-, 90-dagars- och årsbiljett i Waxholmsbolagets trafik.

Utvalda periodbiljetter ur SL:s biljettsortiment kommer införas på försök i Waxholmbolagets trafik under två perioder 2018:
9 januari – 29 april
3 september – 9 december

Under dessa datum kan den som har en SL-biljett använda samma biljett även i Waxholmsbolagets trafik. Periodbiljetterna gäller inte under sommarmånaderna då skärgårdstrafiken är som mest intensiv.

SL-biljetter som omfattas av försöket:
30-dagarsbiljett, Vuxen, samt Student, pensionär, ungdom
90-dagarbiljett, Vuxen, samt Student, pensionär, ungdom
Årsbiljett, Vuxen, samt Student, pensionär, ungdom

SL:s biljetter för skolungdomar under 20 år och periodbiljetter med kortare giltighetstid än 30 dagar ingår inte i försöket.
SL-reglerna för resor med barn gäller. Under försöksperioden gäller samma regler för resor med barn även på Waxholmsbolaget, när du reser på en av de SL-biljetter som ingår i försöket. Det innebär till exempel att en resenär över 18 år får ta med upp till 6 barn som är 7-11 år på helgerna. För alla regler, läs på sl.se om barns resor och resor med barn.

Bakgrund till försöket Syftet med försöket är att få fler besökare till öarna i skärgården under perioder med lägre resande, fungera som arbetspendling samt förenkla resan för SL:s och Waxholmbolagets resenärer som byter mellan trafikslagen båt, buss och tåg eftersom SL:s periodbiljett kan användas hela vägen. Efter provperioden ska försöket utvärderas.